Stichting Mitra is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor genieten onze donateurs belastingvoordeel.

Ten behoeve van de registratie als ANBI maakt de Stichting Mitra melding van het volgende:

ANBI

Doelstelling van de organisatie

Stichting Mitra is een maatschappelijke organisatie die door samenwerking met lokale organisaties in India kansarmen een kans geeft op een betere toekomst.

Visie en missie

Visie: Iedereen heeft recht op een kans

Missie: Het ondersteunen van lokale organisaties in India die een kans op een betere toekomst bieden aan kansarmen.

Stichting Mitra wil kwetsbare kinderen en kansarme volwassenen meer kansen geven door ondersteuning van lokale non-gouvernementele organisaties (NGO’s) in India. In de loop der jaren heeft de stichting een duurzame relatie opgebouwd met een aantal NGO`s in met name de deelstaat Maharashtra en rondom Chennai.

Stichting Mitra wil deze doelstelling bereiken door een verbetering van opleiding, gezondheidszorg en opvang.

Stichting Mitra heeft daarbij speciale aandacht voor: 

 •         Kinderen van prostituees
 •         Tribals
 •         Rehabilitatie van gehandicapten

 Het volledige beleidsplan is hieronder te lezen.

Bestuur en beloningsbeleid

Mitra heeft drie bestuursleden Jasper Kappen (voorzitter) Hank Janssen (Penningmeester) Nynke Jagersma ( Secretaris).

Het bestuur en de vrijwilligers zetten zich onbezoldigd in voor Stichting Mitra. Beloningen worden niet verstrekt door Stichting Mitra. Het bezoek van de projecten in India door vrijwilligers of bestuursleden vindt plaats op basis van onkostenvergoeding.

Jaarverslag

In het jaarverslag   vindt u ook een verslag van de uitgeoefende activiteiten inclusief financiële verantwoording.

Overige jaarverslagen:

2014
2013
2012
2011

Overig

Het RSIN/fiscaal nummer van de organisatie is 809776169.

Stichting Mitra

info@stichtingmitra.nl

Willem pijperlaan 12, 3055 WN Rotterdam

Bank ABN-Amro: 46.06.03.353  Den Haag

Beleidsplan Stichting Mitra

Doelstelling

Het ondersteunen van lokale organisaties in India die kansarmen een kans op een betere toekomst bieden.

 Stichting Mitra heeft speciale aandacht voor:

 • Kinderen van prostituees
 • Inheemse stammen
 • Rehabilitatie

Stichting Mitra wil haar doelstelling bereiken door een duurzame verbetering van veiligheid, voeding, , gezondheid en opleiding. Deze vernieuwde aanpak richt de focus gelegd op de volgende onderwerpen:

 1. veiligheid,
 2. voeding,
 3. gezondheid,
 4. educatie.

Dit zijn de vier pilaren van Piramide van Mitra, zoals deze het bestuur in juni 2010 heeft bedacht. Door de aandacht specifiek op deze 4 punten te richten kunnen we de kansen en mogelijkheden van de kinderen in de projecten verbeteren. Dit moet in alle gevallen op een duurzame manier worden gedaan, zodat dit leidt tot zelfstandigheid van individuen en organisaties.

Aandachtspunten vanuit de 4 onderwerpen van de pyramide van Mitra

Naar aanleiding van het opstellen van de piramide van Mitra zijn voor de verschillende onderwerpen aandachtspunten bedacht welke helpen om de projecten te bekijken en te identificeren waar nog werk gedaan moet worden. Hieronder zijn voorbeelden van deze aandachtspunten genoemd, de lijst kan natuurlijk eindeloos aangevuld worden.

Omdat de projecten van Mitra verschillen, zijn de vier onderwerpen niet altijd allemaal van even groot belang. Voor de kindertehuizen zijn alle 4 de onderwerpen van belang. Maar bijvoorbeeld voor het ‘Moeder en kind zorg’-project van Srujan is veiligheid niet een punt van aandacht.

Tijdens de beoordeling van de projecten (op papier maar ook tijdens een reis) worden de onderdelen van de piramide verder onderverdeeld. Deze zijn in het Engels opgesteld, zodat deze helder zijn voor onze partnerorganisaties. 

 1. Veiligheid (Security and Protection)
 •         Fysical security of children
 •          Construction of the homes
 •          Maintainance of constructions
 •          Existence of walls around compound
 •          Protection against water floods
 •          Protection against and prevention of sexual abuse
 •          Safety in kitchen from fire etc.
 •          Secure availability of drinking water (of onder gezondheid of voeding?)

b. Gezondheid (Health and wellbeing) 

 •          General Health of children
 •          Ilness and Health problems
 •          Regular Health checks (doctor, dentist, worms, lice, anaemia, HIV)
 •          First  Aid
 •          Care for the children
 •          Mattresses and beds
 •          Safe storage of medicines (keeping out of reach)
 •          Special needs for fysically challenged (artificial legg, carts/bicycle, deaf/mute, glasses) 
 1. Voeding  (Food security)
 •          Food Quality and Nutricion Value
 •          Tabel of length and weight children
 •          Budget for food
 •          Safety and hygiene in kitchen
 •          Cooks and education
 •          Recipies
 •          Existence of kitchen garden
 •          Food supplements
 •          Snacks: fruits or egg 
 1. Educatie en Empowerment
 •         Strategy for development of elder children (incl. paper plan on  age, education and future plans)
 •         Overzicht status elder children (married, nursing school, teachers incl. place of stay)
 •         Overzicht children that will come of age soon
 •         Contact with organisations of higher education or employers 
 1. Duurzaamheid (Sustainability of the project/organisation)
 • Capacity building; Knowledge and skills of staff members Verloop van de staf en kinderen
 • Fundraising; incl. strategy proposal, results in cash and kind, completed efforts)
 • Embedded in organisation
 • Accountability/Transparancy
 • Network of donors (Rotaries) and list of  possible donors
 • Juridical status

Binnen Nederland willen werken wij aan draagvlak door zoveel mogelijk samen te werken met andere organisaties zoals Cordaid, scholen, rotaries en studenten/ sportverenigingen.

Ten eerste Stichting Mitra ondersteunt 7 kindertehuizen in India en wil dit werk continueren. Verzelfstandiging is een speerpunt van dit moment. Dit omvat voornamelijk het verbeteren van de kwaliteit van de opvang en het professionaliseren van de organisaties. Bovendien wordt gezocht naar co-sponsoren voor nieuwe projecten, door Mitra in Nederland en vooral door de lokale organisaties in India. In 2011 is Stichting Mitra voor 3 jaar de samenwerking aangegaan met Sawed Trust, een organisatie die zich richt op het onderwijs aan Dalit kinderen, en met name meisjes.

Ten tweede richt Mitra zich op inheemse stammen in India. Dit is een groep die slecht toegang heeft tot gezondheidszorg en scholing. De afgelopen 3 jaar heeft Mitra voor deze groep onder andere een groot gezondheidsproject dat de kindersterfte onder pasgeborenen sterk terugdringt gesteund. In 2008 hebben we een voedingsprogramma gesteund voor extra vitamines en proteïnen. In 2009 is een voedselveiligheid en zekerheidproject gestart.

Daarnaast heeft Mitra een aantal losse aansprekend  projecten ondersteund waaronder de ondersteuning van Dalits in Zuid India. In de toekomst zal Mitra een brede diversiviteit van projecten blijven ondersteunen.

Uitreksel KvK

Donwload het uitreksel van het KvK